Φ.Π.Α 5 %

Η

επιβολή μειωμένου συντελεστή 5 % ισχύει για συμβόλαια που γίνονται μετά την 1 Οκτωβρίου 2011 που αφορούν την απόκτηση η κατασκευή κατοικίας από δικαιούχα άτομα, για χρήση τους ως πρώτη κατοικία για τα επόμενα 10 χρόνια.

Ο μειωμένος συντελεστής επιβάλλεται μόνο μετά την λήψη βεβαιωμένου αντίγραφου της αίτησης που υπέβαλε το δικαιούχο άτομο στον έφορο Φ.Π.Α.

Από τις 8 Ιουνίου 2012 στα δικαιούχα άτομα συμπεριλαμβάνονται και κάτοικοι χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι θα χρησιμοποιούν την κατοικία ως τον κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής τους στη Κύπρο.