Ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας επιβάλλεται σε ετήσια βάση επί της συνολικής αξίας των ακινήτων που κατέχει ο ιδιοκτήτης στη Δημοκρατίας (καθώς και ακινήτων των οποίων η σύμβαση έχει υποβληθεί στο κτηματολόγιο, αλλά για τα οποία δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τίτλοι) κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Η αξία των ακινήτων υπολογίζεται βάση των τιμών που ισχύουν κατά την 1η Ιανουαρίου 1980.

Αξία Ιδιοκτησίας (από 1.1.1980)

Φορολογικός Συντελεστής

Ποσό Φόρου

Συσσωρευμένος Φόρος

%
1  – 40.000* 6,7 240 240
40.001 – 120.000 8,0 640 280
120.001 – 170.000 9,0 450 1.330
170.001 – 300.000 11,0 1.430 2.760
300.001 – 500.000 13,0 2.600 5.360
500.001 – 800.000 15,0 4.500 9.860
800.001 – 3.000.000 17,00 37.400 47.260
3.000.001 και ανω 19,00

Απαλλαγές

Απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας τα πιο κάτω

  • δημόσια κοιμητήρια
  • δημόσια νοσοκομεία
  • σχολεία
  • ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στη Δημοκρατία, ξένες πρεσβείες και προξενεία
  • διατηρητέα κτίρια υπό όρους
  • κτίρια φιλανθρωπικών ιδρυμάτων
  • γεωργική γη που χρησιμοποιείται για γεωργικούς η κτηνοτροφικούς σκοπούς και κατέχεται από γεωργό
  • ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται σε απροσπέλαστες και δυσπραγίες περιοχές
  • περιουσία αγνοουμένου κατά τη διαχείριση αυτής
  • συμβάσεων μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας μεταξύ της Κυβέρνισης ως εκμίσθωση και εκτοπισθέντος προσώπου ως μισθωτή για σκοπούς στέγασης.