Μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α 5% για την απόκτηση ή και κατασκευή κατοικίας.

Φ.Π.Α 5 % Η επιβολή μειωμένου συντελεστή 5 % ισχύει για συμβόλαια που γίνονται μετά την 1 Οκτωβρίου 2011 που αφορούν την απόκτηση η κατασκευή κατοικίας από δικαιούχα άτομα, για χρήση τους ως πρώτη κατοικία για τα επόμενα 10 χρόνια. Ο μειωμένος συντελεστής επιβάλλεται μόνο μετά την λήψη βεβαιωμένου αντίγραφου της αίτησης που υπέβαλε το [...]